Достъпността на стоките от производител до потребител не е лесна работа. Всяка стока изисква своето специфично
отношение. Oт създаването й, до избирането на вида транспортна услуга, за да достигане до крайния потребител, който се
нуждае от нея. В това число не малка роля играе и правилното транспортирането на товара, за да се запази невредим.
Изборът на един или друг вид транспорт в рамките на логистиката се определя спрямо вида на стоката. Условията и
стандартите за превоз на товарите трябва да отговарят на международните изисквания, уеднаквени за всички страни в ЕС,
т.е. става дума за хигиенични товарни пространства, с определена температура, влажност и вентилационно съоръжение.
За превоз на бързо развалящи се продукти е добре да се избере транспортна услуга, която включва в себе си хладилни
тирове. Хладилните контейнери се използват за стоки, които трябва да бъдат транспортирани при постоянна положителна
или отрицателна температура. Чрез специално контролираната среда в хладилните контейнери се запазват
бързоразвалящи се продукти за по-дълго време.
Съществуват редица особености в транспортните услуги, съобразени с естеството на товара. За превоз на инертни
материали /пясък, чакъл и други/ , както и за насипни товари /зърно, царевица и др./се използват гондоли. За превоз на
течни стоки пък , като горивата например, има специализирани цистерни. За превоз на стоки и съоръжения, които не се
нуждаят от специфична поддръжка – стопанска техника, оборудване и други, може да се използват стандартни контейнери,
известни и като многофункционални контейнери. Тяхната особеност е, че са затворени от всички страни.
Фирма Транс Ив 66 има професионален опит в транспортните услуги. Извършва доставки до всяка точка на България и
Европа. Ако искате вашите пратки да пътуват бързо и безопасно, и да пристигат на време, можете да се обърнете към НАС.